Bölümlerimiz

ÇOCUK HASTALIKLARI

Çocuk sağlığı ve hastalıkları infantların (0-1 Yaş), çocukların (2-11 Yaş) ve adölesanların (12-18 Yaş) sağlıklı büyüme ve gelişme için takibiyle, hastalıklar için tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Çocuklar küçük erişkinler değildir, fizyolojik olarak erişkinlerden farklılık gösterirler. Çocuk doktoru çocukların olgunlaşmamış fizyolojilerini semptomları değerlendirirken, tanıyı koyarken ve tedaviyi düzenlerken dikkate almak zorundadır. Hastanemizde yenidoğan ve çocuk hastaların takip ve tedavileri poliklinik, yatan hasta servisi ve üçüncü düzey yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yapılmaktadır.

HANGİ HASTALIKLAR TEDAVİ EDİLMEKTEDİR?

YENİDOĞAN;
*Sağlıklı yenidoğan takibi
*Beslenme ve emzirme danışmanlığı
*Aşı takibi
*Prematüre bebek takibi
*Düşük doğum ağırlıklı bebek takibi
*Solunum problemi olan bebeklerin takibi
*Hiperbilirubinemi
*Exchange transfüzyon (Kan değişimi)
*Metabolik hastalık tarama ve tedavisi

ÇOCUK VE ADÖLESAN;
*Sağlıklı çocuk takibi
*Beslenme takibi
*Aşı takibi
*Enfeksiyon hastalıkları tanı ve tedavisi
-Üst solunum yolu enfeksiyonları
-İshal
*Solunum sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi
-Astım
-Bronşit – Bronşiolit
-Akciğer enfeksiyonları
*Üriner sistem hastalıkları tanı ve tedavisi
-İdrar yolu enfeksiyonları
-Doğumsal üriner sistem hastalıkları
*Sindirim sistemi hastalıkları tanı ve tedavisi
-Gastroözofageal reflü
-Kabızlık
-Doğumsal sindirim sistemi hastalıkları
*Endokrin sistem hastalıkları tanı ve tedavisi
-Tiroid hastalıkları
-Puberte (Ergenlik) bozuklukları
*Hematoloji hastalıkları tanı ve tedavisi
-Anemi (Kansızlık)
*Acil

Bölüm Resimleri