Doktorlarımız

Uzm. Dr. Semra AYDURAN

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

1979 Kocaeli Doğumludur.

Eğitimi: İlk, orta, lise eğitimi Kocaeli'de tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi-2003 İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi (Çocuk sağlığı ve hastalıkları ABD)-2010

Çalıştığı Kurumlar: İstanbul Tıp Fakültesi (2004-2010) Erbaa Devlet Hastanesi (2010-2013) Servergazi Devlet Hastanesi (2013-2018) Pamukkale Tıp Fakültesi Yenidoğan Yoğun Bakım Yan Dal Eğitimi (Eylül 2018-Şubat 2019)

İngilizce bilmektedir.

Katıldığı araştırmalar, yayınlari bilimsel aktiviteler:

Prof. Dr.Serpil Baysal, Prof. Dr. Gülbin Gökçay, Dr. Semra Ayduran, Dr. Edibe YIldız, Dr Ömer Kılıç. Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniğine Başvuran Anne-Bebek Çiftrlerinin Beslenme Davranışları. 43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum 2007 (Poster sunumu)

S. Ayduran, G. Asker, S. Hançerli, N. Salman, A. Somer. Septic arthritis after Pentavalant Diphtheria, Tetanus, acelluler Pertussis, inactivated Poliovirus, Haemophilus Influenzaetype B combination vaccine and pneumoccoccal conjugate vaccination. 26th International Pediatric Assosiation Congress of Pediatrics. Johannesburg, 2010.

S. Ayduran, S. Hancerli, A.Somer. Plevral Efüzyon ve Ampiyem. Klinik Tıp Pediatri Dergisi. 2010; 2:22-27.

9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi.

S. Ayduran, E. Pembegül Yıldız, D. Yanni. PANEL: Anne Sütünü Tamamlayıcı Beslenme. 9. Uluslararası Katılımlı Beslenme ve Metabolizma Kongresi, 2007; Konuşmacı.

S. Ayduran, O. Devecioglu, A. Unüvar, H. Ekmelçi, Z. Karakaş. Plasminogen Activator Inhibitor-1 and Vitronectin Levels in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia and Their Relationship with Risk Groups. Blood. 2011; 118:4365.

Katıldığı Kurslar:

Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji Kursu, 28. Pediatri Günleri, İstanbul, Nisan 2006.

Anne Sütü ile Beslnemede Danışmanlık Eğitim Kursu. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Kadın ve Çocuk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Birimi. Ocak 2007.

Pediatrik Alerjik Aciller Kursu. 29. Pediatri Günleri, İstanbul, Mayıs 2007.

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, İstanbul Tıp Fakültesi. Şubat, 2008.

Çocuklarda EKG ve Disritmi Kursu. 32. Pediatri Günleri, İstanbul, Nisan 2010.

Amerikan Kalp Cemiyeti/ Amerikan Pediatri Akademisi sertifikalı '' Pediatric Advanced Life Support Kursu'' İstanbul Tıp Fakültesi, Haziran2010.

Neonatal Resüsitasyon Programı, TC Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, İstanbul, Eylül 2005; Denizli; Şubat 2018.

Yenidoğan Hematoloji Kursu, Ankara. Kasım 2018.

Evli, 2 çocuk annesidir.

 

15.03.2019